การเทรดตลาด Forex ที่ใช้เลเวอเรจ (Leverage) ซึ่งสามารถส ..

Read more

เมื่อบุคคลใดตัดสินใจเทรด Forex ทุ่มเทความพยายามอย่างจริ ..

Read more

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เมื่ออ่านถ้อยคำเตือนถึงความเสี่ยงและเบ ..

Read more

การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถกเถียงกันมากที่ ..

Read more

เทรดเดอร์ทุกรายจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเงิน (Money M ..

Read more

หากคุณไม่ใช่เทรดเดอร์ประเภทที่ต้องพึ่งพาขั้นตอนวิธีการเ ..

Read more

การกำหนดขนาดโพซิชั่นหมายถึงการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมายเก ..

Read more