การใช้งานอินดิเคเตอร์จับเวลาแท่งเทียน (Candle Timer Indicator)

มีนักลงทุนระยสั้นมาก ๆ ต้องพึ่งพาอินดิเคเตอร์จับเวลาแท่ ..

Read more