กราฟราคา US Dollar สำคัญต่อการเทรด Forex อย่างไร?

นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด Forex โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรดเดอร์รายย่อยมักละเลยที่จะดูกราฟราคาสกุลเงิน USD Dollar ในการเทรดของพวกเขา จึงเป็นที่มาของคำถามที่สำคัญ “กราฟราคา US Dollar สำคัญต่อการเทรด Forex อย่างไร?” รายละเอียดต่อไปนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของกราฟ US Dollar และเหตุผลที่ต้องใช้มันในการเทรด Forex

เนื่องจากสกุลเงิน US Dollar เกี่ยวข้องกับสกุลเงินอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคู่สกุลเงินหลัก อย่างเช่น EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY คู่สกุลเงินข้างต้นต่างก็มี USD Dollar เป็นสกุลเงินหลักหรือไม่ก็เป็นสกุลเงินอ้างอิง

กราฟราคาคู่สกุลเงิน USD/JPY

สมมติเราทำการเทรดคู่สกุลเงิน USD/JPY ก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบกราฟราคาของคู่สกุลเงิน GBP/USD ในกราฟราคาเมื่อเราตรวจสอบระดับราคาที่เป็นแนวรับและแนวต้าน (Support & Resistance level) ซึ่งเป็นระดับราคาหรือโซนที่มีนัยสำคัญต่อการกลับตัวของราคาและวิ่งวกกลับสู่เส้นทางเดิม แน่นอนว่าเทรดเดอร์รายย่อยส่วนมากใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคร่วมด้วย แต่พวกเขาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสกุลเงินใดของ USD/JPY ที่เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าหรือกล่าวอีกทำนองหนึ่งว่าไม่ทราบว่าสกุลใดอ่อนค่า เพื่อใช้ตัดสินใจในการเทรดอย่างแม่นยำ นั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องใช้กราฟราคา USD Dollar ช่วยยืนยันสัญญาณซื้อขายในการเทรด

กราฟราคาสกุลเงิน US Dollar

หลังจากตรวจสอบกราฟราคา USD/JPY ที่ต้องการเทรดแล้ว จากนั้นให้ดูกราฟราคาของ US Dollar ให้สังเกตว่าราคาปัจจุบันอยู่ใกล้เส้นระดับแนวรับหรือแนวต้านซึ่งเป็นระดับราคาที่มีนัยสำคัญหรือไม่ ข้อมูลความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับดอลลาร์อาจลดลงหรือเพิ่มนี้ สิ่งจะช่วยเรามองเห็นภาพในอนาคตที่ชัดเจนว่าธนาคารทั่วโลกรายใหญ่กำลังจะซื้อหรือขาย Dollar ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในทุกตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Dollar ได้อย่างแม่นยำ

จากนั้นเราก็ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคในกราฟ US Dollar เหมือนกันกับที่เราใช้ในคู่สกุลเงิน USD/JPY ที่ต้องการเทรด หากราคาของทั้งสองกราฟราคาอยู่บริเวณแนวต้าน ซึ่งมีความสอดคลองกัน และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวต่าง ๆ ของทั้งสองให้สัญญาณซื้อขายตรงกัน เช่น หากเส้น MACD อยู่เหนือ 0 แล้วตัดกัน ให้ออกคำสั่งซื้อ Sell ในคู่สกุลเงิน USD/JPY การเทรดโดยใช้หลักการนี้เพื่อช่วยยืนยัน ทำให้สามารถคาดการณ์ได้แม่นยำมากกว่าเทรดโดยใช้กราฟของคู่สกุลเงิน USD/JPY ที่ทำการเทรดเพียงอย่างเดียว

ดังนั้น เทรดเดอร์ Forex ที่เทรดในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ US Dollar ควรใช้กราฟราคา US Dollar ช่วยในการตัดสินใจซื้อขายด้วย นอกจากทำให้สามารถดูความสอดคล้องของเทรนด์เทียบกับคู่สกุลเงินที่ทำการเทรดแล้ว ยังช่วยให้มั่นความมั่นใจในการเทรดอีกด้วย อันเนื่องจากสามารถขจัดอารมณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของเทรดเดอร์ออกไปได้

การเทรดโดยใช้กราฟ US Dollar ประกอบในการตัดสินใจ อาจเรียกว่าเป็นการเทรดคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กัน สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโพซิชันที่เปิดอยู่ว่ามีความเหมาะสมกับทิศทางการเทรดและความสัมพันธ์ระหว่างการเทรดเหล่านี้กับ US Dollar หรือไม่ สิ่งนี้สามารถเพิ่มพลังให้กับเทรดเดอร์ด้วยมั่นใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดที่ไม่สัมพันธ์กับ US Dollar โดยตรง

กล่าวโดยสรุป

การใช้กราฟราคา US Dollar มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เทรดมีความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการเผชิญกับความเสี่ยงของตลาดที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ประโยชน์เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่เทรดอยู่มีความสัมพันธ์กับ US Dollar อย่างไร